برگزاری سومین Text Review

برگزاری سومین Text Review

7 10 1395

سومین جلسه Text Review دانشجویان آموزش پزشکی، روز ششم دی ماه در سالن شورای مرکز تحقیقات برگزار شد. در این جلسه خانم بهار صابرزاده اردستانی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی فصل Integrated Learning از کتاب هاردن را ارائه کردند.                  


منبع:گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0