برگزاری جلسه دفاع دانشجویان

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان

8 10 1395

امروز مورخ هشتم دی ماه جلسه گروه آموزش پزشکی با حضور مدیر گروه، اعضای محترم هیات علمی و جمعی از دانشجویان برگزار شد. جلسه با خوشامدگویی جناب آقای دکتر میرزازاده به حاضران و تبریک سمت معاون پژوهشی گروه به سرکار خانم دکتر مرتاض هجری شروع شد. در ابتدا سرکار خانم فاطمه احمدی نیا به دفاع از عنوان پروپوزال پرداختند. سپس جناب آقای محمدرضا منصوریان از پروپوزال خود دفاع نمودند. عنوان و پروپوزال هر دو دانشجو مشروط به اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید. عناوین پروپوزال ها به شرح ذیل می باشد: آقای منصوریان: طراحی الگوی تدریس مهارت های عملی پایه پزشکی، به راهنمایی جناب آقای دکتر شریعتی خانم احمدی نیا: تبیین فرایند شکل گیری هویت حرفه ای دستیاران در جهت تدوین مدل مفهومی در نظام آموزشی ایران، به راهنمایی سرکار خانم دکتر ملکان راد و آقای دکتر میرزازاده                         


منبع:گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0