اعلام زمان جلسه پیش دفاع خانم کشمیری

اعلام زمان جلسه پیش دفاع خانم کشمیری

5 10 1395

جلسه پیش دفاع سرکار خانم فاطمه کشمیری روز دوشنبه مورخ سیزدهم دی ماه از ساعت 8 تا 9:30 در ستاد مرکزی دانشگاه، طبقه هفتم، سالن شورا برگزار خواهد شد.


منبع:گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0