اعلام زمان جلسات دفاع

اعلام زمان جلسات دفاع

6 10 1395

جلسات دفاع دانشجویان دوره دکترا در روز چهارشنبه مورخ هشتم دی ماه در ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، طبقه پنجم، سالن شورا به شرح ذیل برگزار خواهد شد. دفاع از عنوان پروپوزال سرکار خانم فاطمه احمدی نیا ساعت 14- 13 دفاع از پروپوزال جناب آقای محمد رضا منصوریان ساعت 15- 14  


منبع:گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0