برنامه دوره کارآموزی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
 
 
 
جهت مشاهده برنامه کلاسهای کودکان نظری 1 و 2 تابستان 1397 لطفا کلیک نمایید.

 جهت مشاهده برنامه درس نظري كارآموزي ارتوپدي/ دوره چهارم ورودي 93 الف و ب تیر ماه تا مرداد ماه لطفا کلیک نمایید

جهت مشاهده برنامه درس روانپزشکی نظري دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ( دوره اول ) لطفا کلیک نمایید.

جهت مشاهده برنامه درس عفونی تیرماه 97 لطفا کلیک نمایید

جهت مشاهده برنامه درس اعصاب نظری تیرماه 97 کلیک نمایید

جهت مشاهده برنامه درس اورولوژی نظری تیر و مرادماه 97 کلیک نمایید

 جهت مشاهده برنامـه كـلاس درس نظـري دانشجـويان زنـان شريعتـی آرش (مـرداد-شهريـور)  1397 کلیک نمایید.

جهت مشاهده کلاس هاي تئوري دانشجویان زنان بیمارستان ولیعصر(عج ) و یاس کلیک نمایید.

جهت مشاهده شرایط ورود دانشجویان از دوره کارآموزی به کاروزی کلیک نمایید

جهت مشاهده برنامه درس ارتوپدی مرداد و شهریور 97 لطفا کلیک نمایید.

جهت مشاهده برنامه درس جراحی نظری بیمارستان سینا لطفا کلیک نمایید.