حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معاون آموزشی پزشکی عمومی
جناب آقای دکتر عکاظی
پست الکترونیکی: 
تلفـــــن:  64053334-66405373نشانی: تهران - ضلع شمالی دانشگاه تهران - خ پور سینا - دانشکده پزشکی- ساختمان آموزش - طبقه سوم -اتاق 415-کد پستی :1417613151

لازم به ذكر است معاون آموزشي  پزشکی عمومی علاوه بر روزهاي معمول هفته كه پاسخگو مي‌باشد،در رابطه با طرح تكريم ارباب رجوع ؛دانشجويان و مراجعين محترم ميتوانند در صورت بروز مشكل در حيطه كار اين معاونت  روز هاي شنبه  ساعت 12-11 یکشنبه 14:30 الی 15:30 و سه شنبه ها ساعت 11الی 12 و 14الی 15 مراجعه فرمایند همچنین تاکید می گرددقبل مراجعه  به   دفتر معاونت جهت هماهنگی های لازم با شماره های فوق تماس گرفته شود.