حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 

معاون
 آموزشی پزشکی عمومی
جناب آقای دکتر عکاظی - گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی
تلفـــــن:  64053334-66405373

نشانی:
 تهران - ضلع شمالی دانشگاه تهران - خ پور سینا - دانشکده پزشکی- ساختمان آموزش - طبقه سوم -اتاق 415-کد پستی :1417613151

لازم به ذكر است معاون آموزشي  پزشکی عمومی علاوه بر روزهاي معمول هفته كه پاسخگو مي‌باشد، در رابطه با طرح تكريم ارباب رجوع دانشجويان و مراجعين محترم ميتوانند در صورت بروز مشكل در حيطه كار اين معاونت  روز هاي شنبه ساعت 12-11 یکشنبه 14:30 الی 15:30 و سه شنبه ها ساعت 11الی 12 و 14الی 15 مراجعه فرمایند همچنین تاکید می گرددقبل مراجعه  به   دفتر معاونت جهت هماهنگی های لازم با شماره های فوق تماس گرفته شود.