تعیین سطح زبان

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
 
 
قابل توجه دانشجویان جدید الورود سال 97
 
 آزمون تعیین سطح  زبان کلیه پذیرفته‌شدگان رشته پزشکی و دانشجویان قبولی شهریه‌پرداز روز سه‌شنبه مورخ  97/7/3 ساعت8:30 به صورت الکترونیکی در مرکز آزمون مرکز طبی (‌خیابان قریب تقاطع نصرت‌، مرکز طبی کودکان‌) برگزار می گردد.