معاونت آموزش پزشکی عمومی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
7 بهمن 1396
برنامه آزمون های نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
4 دی 1395
در خصوص چگونگي بهره مندي دانشجويان انتقالي و تغيير رشته از تسهيلات آيين نامه هاي استعداد درخشان
30 آذر 1395
منابع آزمون صلاحیت بالینی
30 آذر 1395
آزمون ميان ترم درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
29 آذر 1395
دانشجويان ورودي 95
29 آذر 1395
كليه دانشجويان ورودي 95 توجه فرمايند :
23 آذر 1395
دانشجويان دوره مطب 2
17 آذر 1395
دانشجويان دوره مطب 1
17 آذر 1395
اصلاحيه برنامه فيزيوپاتولوژي (مطب)
10 اسفند 1396
تشکیل کلاس فوق العاده