معاونت آموزش پزشکی عمومی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
1 خرداد 1398
دومین جلسه کمیته فرهنگی دفترراهنمایی تحصیلی

دومین جلسه کمیته فرهنگی دفترراهنمایی تحصیلی

دومین جلسه کمیته فرهنگی دفترراهنمایی تحصیلی در روزسه شنبه مورخ 98/2/24 در محل ساختمان شفا و با حضور جناب آقای دکتر متوسل دبیر کمیته فرهنگی و سرکار خانم دکتر نبوی زاده مدیر دفتر و آقای دکتر پور حسن و دوتن از نمایندگان ورودی های 92 و93 برگزار گردید. در این جلسه در خصوص تشکیل یافتن کمیته های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و روان شناختی و اهمیت بوجود آمدن این کمیته ها صحبت و پیشنهاداتی ارائه گردید. ضمنا"هدف از تشکیل کمیته فرهنگی ، مشارکت دادن دانشجویان در امور فرهنگی و هنری و ورزشی به منظور سرگرم نمودن و ایجاد اوقات فراغت و سپس جهت دادن به این فعالیتها به منظور ارتباطات مطلوب فرهنگی در دانشجویان ذکر گردید.

11 اردیبهشت 1398
اولین جلسه کمیته فرهنگی و رفاهی دفتر راهنمایی تحصیلی دانشکده پزشکی

اولین جلسه کمیته فرهنگی و رفاهی دفتر راهنمایی تحصیلی دانشکده پزشکی

اولین جلسه کمیته فرهنگی و رفاهی دفتر راهنمایی تحصیلی دانشکده پزشکی جهت بررسی امور رفاهی و فرهنگی دانشجویان پزشکی در تاریخ سه شنبه 98/2/10 در دفتر راهنمایی تحصیلی دانشکده پزشکی واقع در (ساختمان شفاء) و با حضور جناب آقای دکتر توکلی ، جناب آقای دکتر متوسل و سرکار خانم دکتر نبوی زاده تشکیل گردید قابل ذکر است در این جلسه تصمیماتی درخصوص فعالیتهای کمیته فرهنگی و رفاهی دانشجویان و با هدف قرار دادن برنامه هایی جهت ایجاد محیطی متنوع و مطبوع برای دانشجویان پزشکی ارائه گردید.

19 اسفند 1397
 سومین کارگاه تعاملی دفتر راهنمایی تحصیلی

سومین کارگاه تعاملی دفتر راهنمایی تحصیلی

به اطلاع اساتید محترم دانشکده پزشکی می رساند سومین کارگاه تعاملی دفتر راهنمایی تحصیلی با عنوان شادمانی درونی و رضایت از زندگی در تاریخ 97/12/18 از ساعت 13 الی 15 توسط سرکار خانم دکتر نغمه تقوا در سالن شورا ساختمان شفاء و با حضور جمعی از اساتید محترم مشاور برگزار گردید.

9 اسفند 1397
کلید سوالات لیسانس به پزشکی اسفندماه سال تحصیلی 98-97
28 بهمن 1397
دومین کارگاه تعاملی دفتر راهنمایی تحصیلی

دومین کارگاه تعاملی دفتر راهنمایی تحصیلی

به اطلاع اساتید محترم دانشکده پزشکی می رساند دومین کارگاه تعاملی دفتر راهنمایی تحصیلی با عنوان انگیزه و پیشرفت تحصیلی در تاریخ 97/11/27 از ساعت 13 الی 15 توسط جناب آقای مجید مردی در سالن شورا ساختمان شفاء و با حضور تعدادکثیری از اساتید محترم مشاور برگزار گردید.

23 بهمن 1397
قابل توجه داوطلبین واجد شرایط شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی99-98 با استفاده از شرایط استعداد درخشان  

قابل توجه داوطلبین واجد شرایط شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی99-98 با استفاده از شرایط استعداد درخشان  

با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان می‌توانند جهت ثبت نام اینترنتی و اخذ تاییدیه از تاریخ 15/11/97 تا تاریخ 24/11/96 به سایت مرکز رشد استعدادهای درخشان به نشانیhttp://registeretdc.tums.ac.ir مراجعه نمایند و پس از تایید دانشجو توسط کارشناس روی سایت، جهت دریافت فرم شماره3 تایید شده  به مرکز رشد استعدادهای درخشان مراجعه نمایند.  آدرس:  بلوار کشاورز- خیابان وصال شیرازی- نبش خیابان ایتالیا- پلاک 56 – طبقه دوم- مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 بهمن 1397
 برنامه آزمون و جداول ارائه واحدهاي تربيت بدني 1و2 نيمسال دوم سال تحصيلي 97-98
1 بهمن 1397
تغییر ساعت آزمون اعصاب نظری

تغییر ساعت آزمون اعصاب نظری

قابل توجه دانشجويان مقطع كارآموزي زمان آزمون اعصاب نظري روز چهارشنبه 97.11.03 از ساعت 10:30 به 13:30 تغيير يافت . ضمن اينكه هيچكدام از بخش هاي عفوني و روانپزشكي اين روز را تعطيل نكرده و غيبت در بخش غير موجه تلقي خواهد شد.

30 دی 1397
 اولین کارگاه دفتر راهنمایی تحصیلی

اولین کارگاه دفتر راهنمایی تحصیلی

به اطلاع اساتید محترم دانشکده پزشکی می رساند اولین کارگاه دفتر راهنمایی تحصیلی با عنوان مدیریت اعتماد در رابطه در تاریخ 97/10/29 از ساعت 13 الی 15 توسط سرکار خانم دکتر بیتا عظیمی در سالن شورا ساختمان شفاء و با حضور تعدادی از اساتید محترم مشاور برگزار گردید.

11 دی 1397
تغییر آزمون آزمون مبانی اعصاب و روان و آزمون آمار
آرشیو اخبار و مقالات