متقاضیان شرکت در دوره MPH

متقاضیان شرکت در دوره MPH

11 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بدین وسیله به اطلاع میرساند دانشجویان واجد شرایط رشته های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران که متقاضی شرکت در دوره MPH می باشند، می توانند جهت ثبت نام اینترنتی از تاریخ97/7/10 تا تاریخ97/7/30 به سامانه ثبت نام آنلاین مرکز رشد استعدادهای درخشان به نشانی http://registeretdc.tums.ac.ir  مراجعه نمایند و مدارک خود را به صورت حضوری به مرکز رشد استعداد درخشان تحویل دهند. 

 پوستر MPH

 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0