نقل انتقالات

نقل انتقالات

1 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به اتمام زمان نقل انتقالات طبق جدول زمانبدی وزارت متبوع این دانشگاه از پذیرش هرگونه درخواست انتقال یا میهمان خارج  از سامانه و برنامه زمانبندی شده معذور است.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0