مکان آزمون مهارت های بالینی نظری

مکان آزمون مهارت های بالینی نظری

20 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
- به اطلاع دانشجویان ورودی 95 می رساند ، آزمون مهارت های بالینی نظری روز یکشنبه 98.07.21 ساعت 10 صبح در سالن آزمون مرکز طبی کودکان برگزار خواهد شد .

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0