قابل توجه دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی

قابل توجه دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی

13 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

​- احتراماً به تصویر نامه شماره 1-4-3/03/2/23 مورخ 27/4/1398 سازمان وظیفه عمومی ناجا  در خصوص صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول وظیفه عمومی ارسال می گردد. ضمنا" مطابق مفاد نامه مذکور ، برای آخرین بار به دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی فرصت داده شده  حداکثرتا تاریخ 31/6/1398 جهت دریافت به مراکز پلیس+10 مراجعه نمایند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0