فرصت نهایی ثبت درخواست حذف و اضافه دانشجویان علوم پایه

فرصت نهایی ثبت درخواست حذف و اضافه دانشجویان علوم پایه

15 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
- قابل توجه دانشجویان مقطع علوم پایه ، ثبت درخواست کتبی برای حذف و اضافه واحدها حداکثر تا تاریخ 98.07.20 امکان پذیر می باشد ؛ از آن تاریخ به بعد مطلقاً هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0