سومین جلسه کمیته فرهنگی دفتر راهنمایی تحصیلی

سومین جلسه کمیته فرهنگی دفتر راهنمایی تحصیلی

8 3 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سومین جلسه کمیته فرهنگی دفتر راهنمایی تحصیلی در روز یکشنبه مورخ 98/3/5 در محل ساختمان شفا و با حضور جناب آقای دکتر متوسل دبیر کمیته فرهنگی و جناب آقای دکتر توکلی معاون محترم دانشجویی و سرکار خانم دکتر نبوی زاده مدیر دفتر برگزار گردید.
در این جلسه بدنبال جلسات قبلی که برمبنای اولویت بندی مسائل فرهنگی و رفاهی دانشجویان پزشکی تشکیل شده بود مقرر گردید کلیه اقداماتی که در این راستا انجام می پذیرد و نتایج این فعالیتها متعاقبا"اطلاع رسانی  گردد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0