سازمان وظیفه عمومی ناجا

سازمان وظیفه عمومی ناجا

13 5 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
سازمان وظیفه عمومی ناجا-معاونت مشمولان وامور معافیتها در خصوص معافیت تحصیلی دانشجویان به استحضار می رساند نظرباینکه مطابق مفاد نامه سازمان وظیفه عمومی برای آخرین بار و حداکثر تا تاریخ 1397/6/31 به دانشجویان مشمول وظیفه عمومی فرصت داده شده تا با ارائه مدارک لازم نسبت به ثبت معافیت تحصیلی خود در مراکز خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس+10) اقدام نمایند و بعد از تاریخ مذکور امکان ثبت معافیت تحصیلی در مراکز مذکور وجود ندارد لذا خواهشمنداست چنانچه دانشجوی مشمولی وجود دارد که احیانا"معافیت تحصیلی ندارد هرچه سریعتر تا قبل از تاریخ فوق  به کارشناسان محترم آموزش دانشکده پزشکی مراجعه فرمایند. بدیهی است بعد از تاریخ مذکور امکان ثبت معافیت تحصیلی وجودندارد و این امور مسوولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0