دومین جلسه کمیته فرهنگی دفترراهنمایی تحصیلی

دومین جلسه کمیته فرهنگی دفترراهنمایی تحصیلی

1 3 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دومین جلسه کمیته فرهنگی دفترراهنمایی تحصیلی در روزسه شنبه مورخ 98/2/24 در محل ساختمان شفا و با حضور جناب آقای دکتر متوسل دبیر کمیته فرهنگی و سرکار خانم دکتر نبوی زاده مدیر دفتر و آقای دکتر پور حسن و دوتن از نمایندگان ورودی های 92 و93 برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص تشکیل یافتن کمیته های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و روان شناختی و اهمیت بوجود آمدن این کمیته ها صحبت و پیشنهاداتی ارائه گردید.
ضمنا"هدف از تشکیل کمیته فرهنگی ، مشارکت دادن دانشجویان در امور فرهنگی و هنری و ورزشی به منظور سرگرم نمودن و ایجاد اوقات فراغت و سپس جهت دادن به این فعالیتها به منظور ارتباطات مطلوب فرهنگی در دانشجویان ذکر گردید.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0