اولین جلسه کمیته فرهنگی و رفاهی دفتر راهنمایی تحصیلی دانشکده پزشکی

اولین جلسه کمیته فرهنگی و رفاهی دفتر راهنمایی تحصیلی دانشکده پزشکی

11 2 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
اولین جلسه کمیته فرهنگی و رفاهی دفتر راهنمایی تحصیلی دانشکده پزشکی جهت بررسی امور رفاهی و فرهنگی دانشجویان پزشکی در تاریخ سه شنبه 98/2/10 در دفتر راهنمایی تحصیلی دانشکده پزشکی واقع در  (ساختمان شفاء) و با حضور جناب آقای دکتر توکلی ، جناب آقای دکتر متوسل و سرکار خانم دکتر نبوی زاده تشکیل گردید قابل ذکر است در این جلسه تصمیماتی درخصوص فعالیتهای کمیته فرهنگی و رفاهی دانشجویان و با هدف قرار دادن برنامه هایی جهت ایجاد محیطی متنوع و مطبوع برای دانشجویان پزشکی ارائه گردید. 
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0