در خصوص ثبت درخواست در سامانه میزخدمت

در خصوص ثبت درخواست در سامانه میزخدمت

1 8 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
- به اطلاع دانشجویان می رساند ، از روز 1398.08.11 تمامی درخواست های خود را از درگاه میز خدمت به نشانی زیر ثبت فرمایند ؛ مبتنی است از آن تاریخ به مراجعات و درخواست های حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد .

http://mizekhedmat.tums.ac.ir/

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0