تغییر ساعت آزمون اعصاب نظری

تغییر ساعت آزمون اعصاب نظری

1 11 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
قابل توجه دانشجويان مقطع كارآموزي زمان آزمون اعصاب نظري روز چهارشنبه 97.11.03 از ساعت 10:30 به 13:30 تغيير يافت . ضمن اينكه هيچكدام از بخش هاي عفوني و روانپزشكي اين روز را تعطيل نكرده و غيبت در بخش غير موجه تلقي خواهد شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0