تغییر زمان آزمون کورس قلب 981

تغییر زمان آزمون کورس قلب 981

29 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
- به اطلاع دانشجویان ورودی 95 بهمن می رساند ، پیرو درخواست های مکرر دانشجویان و موافقت معاونت محترم آموزشی زمان آزمون مبانی طب بالینی قلب به تاریخ دوشنبه 98.08.06 ساعت 13:30 واقع در سالن بیوشیمی منتقل شد . خواهشمند است به نحو مطلوب اطلاع رسانی فرمائید.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0