تغییر زمان آزمون پزشکی قانونی و مسمومیت ها

تغییر زمان آزمون پزشکی قانونی و مسمومیت ها

12 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
​- به استحضار می رساند زمان آزمون پزشکی قانونی و مسمومیت ها به روز سه شنبه 98.07.02 ساعت 13:30 طبقه دوم سالن بیوشیمی منتقل گردید .

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0