تغییر آزمون آزمون مبانی اعصاب و روان و آزمون آمار

تغییر آزمون آزمون مبانی اعصاب و روان و آزمون آمار

11 10 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 به اطلاع دانشجویان می رساند آزمون مبانی اعصاب و روان روز يكشنبه 97/10/16 به تاريخ چهارشنبه 97/10/19 ساعت 10:30 صبح تغییر گردید و  آزمون آمار از تاريخ شنبه 97/10/22 به تاريخ 97/11/27 روز شنبه ساعت 13:30 تغییر گردید. 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0