تغییرات زمانی کلاس های حواس ویژه و گوارش

تغییرات زمانی کلاس های حواس ویژه و گوارش

29 4 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تغییرات مباحث فیزیولوژی در کلاس های ترم تابستانی بلوک های گوارش و حواس ویژه به شرح زیر اعلام می گردد :
98.05.01 – ساعت 10 الی 12 – کنترل عملکرد گوارش (گوارش)
98.05.22 ساعت 13 الی 15 – احساس شنوائی (بلوک حواس ویژه)

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0