برگزاری چهارمین جلسه کمیته فرهنگی

برگزاری چهارمین جلسه کمیته فرهنگی

24 4 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
چهارمین جلسه کمیته فرهنگی در تاریخ 23/04/98 در ساعت 2 و با حضور جناب آقای دکتر متوسل دبیر کمیته فرهنگی و جناب آقای دکتر توکلی معاون دانشجویی و سرکار خانم دکتر نبوی زاده مدیر دفتر راهنمایی تحصیلی و تعدادی از نمایندگان دانشجویان پزشکی ورودی های 92 – 93 -94- 95 – 96 – 97 در سالن شورا ساختمان شفا تشکیل گردید.
با توجه به اهمیت کمیته های تشکیل یافته در دفتر راهنمایی تحصیلی و عملکرد آنها به خصوص کمیته فرهنگی مقرر گردید  با اعلام فراخوان از کلیه دانشجویان مستعد جهت شرکت در جشنواره دانشجویی ، فرهنگی و ارسال آثار آنان به کمیته فرهنگی دفتر راهنمایی تحصیلی دعوت بعمل آید.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0