برنامه امتحانات نیمه دوم سال 1398

برنامه امتحانات نیمه دوم سال 1398

10 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
​برای دریافت برنامه امتحانات نیمه دوم سال 1398 معاونت آموزش پزشکی عمومی به تب بالای صفحه و یا لینک مقابل مراجعه فرمائید :http://medicine.tums.ac.ir/filegallery/med/0015279359//%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20981.pdf

+ نسخه نهایی

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0