برنامه آزمون های نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

برنامه آزمون های نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

7 بهمن 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ویرایش کنیدرنامه آزمون های نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 

9 آبان 1396

خواهشمند است به برنامه آزمون های نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 توجه فرمایید. این برنامه قبلا به اطلاع نماینده های دانشجویی رسیده است.


منبع:معاونت آموزش پزشکی عمومی

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0