اولین جلسه استادان راهنمای دانشکده پزشکی

اولین جلسه استادان راهنمای دانشکده پزشکی

26 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
 اعضاء محترم هئیت علمی دانشکده پزشکی، به اطلاع میرساند اولین جلسه استادان راهنمای دانشکده پزشکی روز یکشنبه مورخ97/4/31 از ساعت 10تا 12درمحل سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار می گردد. 

 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0