انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید

انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید

1 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به استحضار می رساند انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود از روز یکشنبه مورخ 97/7/1 لغایت چهارشنبه مورخ 97/7/4 می باشد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0