انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود خارج از لیست اولیه

انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود خارج از لیست اولیه

14 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 به استحضار میی رساند انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود که خارج از لیست اولیه به آن دانشکده معرفی گردیده اند ( بصورت سهمیه 5٪ شاهد و ایثارگر، هیئت علمی و المپیادی) و نیز دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها از روز شنبه مورخ 97/7/14 لغایت سه شنبه مورخ 97/7/17 می باشد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0