اطلاعیه 7 - در خصوص انتخاب واحد دانشجویان هیئت علمی و المپیاد

اطلاعیه 7 - در خصوص انتخاب واحد دانشجویان هیئت علمی و المپیاد

2 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به اطلاع دانشجویان پذیرفته شده المپیاد طلا و هیئت علمی می رساند ایشان کلیه مدارک مربوطه شان را طبق اعلامیه سازمان سنجش و معاونت آموزشی دانشگاه در سامانه سیپاد آپلود کنند تا پس از تائید شماره دانشجوئی برای ایشان فعال شده و بتوانند انتخاب واحد کنند . 
مقتضی است دانشجویانی که سیپاد آنها فعال شده روز چهارشنبه 98.07.02 ساعت 11:30 الی 13 در محل سایت کامپوتر گروه بافت شناسی واقع در دانشکده پزشکی جهت انجام و آشنائی با مراحل انتخاب واحد حضور بهم رسانند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0