اطلاعیه 5 - برنامه گذار از دبیرستان به دانشگاه روز یکشنبه 98.06.31

اطلاعیه 5 - برنامه گذار از دبیرستان به دانشگاه روز یکشنبه 98.06.31

29 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دانشجویان ورودی 98 خواهشمند است به برنامه گذار در ادامه خبر توجه فرمائید : "مکان برگزاری نهار تغییر یافته است"
برنامه مراسم آغاز سال تحصیلی و برنامه ثبت نام و اردو 98.06.31نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0