آدرس دانشکده پزشکی

آدرس دانشکده پزشکی

21 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
دانشجويان عزيز؛

آدرس و نحوه دسترسی دانشکده پزشکی به صورت زیر است:

الف) ميدان وليعصر، بلوار كشاورز، خيابان 16 آذر، خيابان پورسينا، درب شمالي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پزشكي
ب) ميدان انقلاب، خيابان قدس، خيابان پورسينا، در شمالي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پزشكي

نقشه دسترسی به دانشکده پزشکی
نقشه دانشگاه علوم پزشکی تهران


 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0