معاونت آموزش پزشکی عمومی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
26 تیر 1397
اولین جلسه استادان راهنمای دانشکده پزشکی
19 تیر 1397
 آخرین برنامه امتحانات  دروس باقی مانده
10 تیر 1397
 آيين نامه اعطاي جايزه تحصيلي به دانشجويان صاحب  استعداد برتر
9 تیر 1397
 ثبت نام دانشجویان جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98  -97
6 تیر 1397
جراحی مغز و اعصاب
6 تیر 1397
کلید سوالات لیسانس به پزشکی خرداد 97
7 بهمن 1396
برنامه آزمون های نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
4 دی 1395
در خصوص چگونگي بهره مندي دانشجويان انتقالي و تغيير رشته از تسهيلات آيين نامه هاي استعداد درخشان
30 آذر 1395
منابع آزمون صلاحیت بالینی