21 اسفند 1401
برنامه مبانی طب بالینی- کورس غدد
21 اسفند 1401
برنامه مبانی طب بالینی- کورس خون
21 اسفند 1401
برنامه مبانی طب بالینی- کورس ریه
8 اسفند 1401
برنامه امتحانات نیمسال 14012 - دانشجویان پزشکی عمومی
24 بهمن 1401
زمان تمدید مجدد شماره دانشجویی دانشجویان مهمان 14012

زمان تمدید مجدد شماره دانشجویی دانشجویان مهمان 14012

به استحضار می¬رساند سامانه سیپاد از روز یکشنبه مورخ 23 بهمن ماه 1401 لغایت سه شنبه 25 بهمن ماه 1401 جهت صدور و تمدید شماره دانشجویی آن دسته از دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها که تاکنون موفق به تمدید شماره دانشجویی خود نشده اند و دانشجویانی که اخیرا با مهمانی آنها موافقت شده؛ باز میباشد.

12 بهمن 1401
برنامه نهایی نیمسال 14012 - علوم پایه
5 بهمن 1401
برنامه گذر دانشجویان ورودی 1401 بهمن
5 بهمن 1401
انتخاب واحد نیمسال جدید - 14012

انتخاب واحد نیمسال جدید - 14012

- به اطلاع دانشجویان مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی می رساند انتخاب واحد نیمسال 14012 ، روزهای 8 بهمن لغایت 11 بهمن ماه فعال خواهد بود .

آرشیو اخبار و مقالات