بخش نشریات الکترونیکی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کتابخانه دانشکده پزشکی از طریق صفحه کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران به مجموعه مجلات الکترونیک و پایگاه های اطلاعاتی مورد اشتراک دانشگاه دسترسی دارد.
 کاربران می توانند با استفاده از ایستگاه های کامپیوتری موجود در بخش سایت کامپیوتری به اصل مقالات نشریات دسترسی داشته باشند.

خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان