بخش سایت کامپیوتری

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

این بخش با دارا بودن 75 کامپیوتر متصل به شبکه، اسکنر و پرینتر، منحصرا ويژه اساتيد و دانشجويان رشته پزشکی جهت استفاده از رايانه و ارايه خدمات  اسكن و پرينت  مي باشد.خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان