بخش خدمات فنی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

در این بخش كليه منابع خريداري شده و اهدايي كتابخانه پس از ثبت، با استفاده از
نرم افزار جامع كتابخانه پارس آذرخش فهرست نويسي ، رده بندي و آماده سازي می شوند . از ديگرفعاليتهاي اين بخش مي توان همکاری در انتخاب و سفارش منابع، تهيه تازه هاي كتابخانه ، تهيه گزارشات مورد درخواست اساتيد و گروههاي آموزشي نام برد.

خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان