اردیبهشت 97

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

1-ضروریات خون شناسی  هافنراند 2016
RC9خ 2ه/622

2- چشم پزشکی عمومی.دکتر محمد علی جوادی
    دکتر سپهر فیضی
RE5چ 9ج/46
3-یاد گیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی با رویکرد فراشناختی.دکتر محمد رضا کرامتی
LB2ی 4ک/1032/
4-مغز شناخت و رفتار.مجموعه دوم سمینارهای ادواری
بیمارستان روزبه
RC81 س /454
5-برنامه درسی و آموزش مفهوم محور رویکردی به پرورش تفکر.اچ .لین اریکسون.دکتر علی نوری.
LB4ب 44 الف /15/2806
 


خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان