آدرس پستی : خیابان انقلاب-خیابان قدس-خیابان پورسینا-درب شمالی دانشگاه- واحد کتابخانه دانشکده پزشکی
فاکس :88953007 تلفن:88955809
شماره پیامک :300064053
وب سایت کتابخانه:     
http://lib.tums.ac.ir/faces/home.jspx
پست الکترونیک:
medlib1316@gmail.com


 

خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان