اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه معارف اسلامی
مدیر دکتر محمود متوسل آرانی
آدرس تهران، خيابان انقلاب ،خيابان قدس، نبش فردانش، ساختمان معاونت دانشجويي، طبقه 4