اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه معارف اسلامی
مدیر دکتر محمد متوسل آرانی
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران، خيابان انقلاب ،خيابان قدس، نبش فردانش، ساختمان معاونت دانشجويي، طبقه 4