#
 • آدرس پستی :

  تهران، خيابان انقلاب ،خيابان قدس، نبش فردانش، ساختمان معاونت دانشجويي، طبقه 4
 • شماره تماس :

  02188964003
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  maaref@tums.ac.ir