تاریخ اسلام

تاریخ اسلام

15 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ویرایش کنید
کتاب درس تاریخ اسلام تاریخ صدر اسلام با رویکرد اخلاق نبوی نوشته دکتر نیکو دیالمه نشر معارف می باشد
ارزشيابي طول ترم بر اساس نظر استاد محترم خواهد بود.
حضور به موقع دانشجو در كليه كلاسهاي درس، يك نمره امتياز تشويقي  دارد و غيبت بيش از سه جلسه، موجب محروميت از آزمون پايان ترم و اعلام نمره می­گردد. ضمنا مشغول بودن دانشجو به موبايل و تبلت و امثال آن در هنگام تدريس استاد، غيبت در كلاس محسوب ­می شود.


منبع:گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0