اولين كارگاه دانش خانواده و جمعيت شناسي

اولين كارگاه دانش خانواده و جمعيت شناسي

21 12 1392

روز پنج شنبه مورخ 15/12/92، اولين كارگاه دانش خانواده و جمعيت شناسي با همكاري شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده با حضور 33 تن از اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاهها در محل ساختمان معاونت دانشجويي برگزار شد. در اين كارگاه كه به منظور آشنايي اساتيد با درس دانش خانواده و با حضور آقاي دكتر متوسل و سركار خانم دكتر خزعلي صرگزار شد، اساتيد سركار خانم دكتر آيت اللهي، آقاي دكتر محمودي، آقاي دكتر محزون و آقاي دكتر محمد عليزاده به ارائه مباحث مربوطه پرداختند. لازم به توضيح است كه درس دانش خانواده در سالهاي قبل تحت عنوان تنظيم خانواده ارائه مي شد كه اكنون هم سرفصل و هم عنوان درس تغيير يافته است. اين كارگاه از ساعت 8 صبح آغاز و تا 5 بعدازظهر ادامه داشت. دومين كارگاه نيز در تاريخ 22/12/92، برگزار خواهد شد.


منبع:گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0