فايل کتاب تاریخ تحليلي توصيفي صدر اسلام تاليف آقاي علوي

13 آذر 1395

فايل کتاب تاریخ تحليلي توصيفي صدر اسلام تاليف آقاي علوي

نحوه آموزش و ارزشيابي درس متون اسلامي

28 فروردین 1395

نحوه آموزش و ارزشيابي درس متون اسلامي

نحوه آموزش و ارزشيابي درس فرهنگ و تمدن اسلام

21 بهمن 1394

نحوه آموزش و ارزشيابي درس فرهنگ و تمدن اسلام

نحوه آزمون و ارزشيابي درس تاريخ اسلام

20 بهمن 1394

نحوه آزمون و ارزشيابي درس تاريخ اسلام

نحوه آموزش و ارزشيابي درس اخلاق اسلامي

20 بهمن 1394

نحوه آموزش و ارزشيابي درس اخلاق اسلامي

نحوه آموزش و ارزشيابي درس انديشه اسلامي يك

11 بهمن 1394

نحوه آموزش و ارزشيابي درس انديشه اسلامي يك

نحوه آموزش و ارزشيابي درس انديشه اسلامي دو

11 بهمن 1394

نحوه آموزش و ارزشيابي درس انديشه اسلامي دو

دیدار دانشجویان بین‌الملل با حجت‌الاسلام و المسلمین قرائتی

15 دی 1394

دیدار دانشجویان بین‌الملل با حجت‌الاسلام و المسلمین قرائتی

نشست اساتيد گروه معارف اسلامي

18 مهر 1394

نشست اساتيد گروه معارف اسلامي

دومين هم انديشي ملي چشم‌انداز جمعيتي ايران با رويكرد مسائل پزشكي برگزار شد

5 خرداد 1394

دومين هم انديشي ملي چشم‌انداز جمعيتي ايران با رويكرد مسائل پزشكي برگزار شد

مصوبات درس دانش خانواده و جمعیت

9 اسفند 1393

مصوبات درس دانش خانواده و جمعیت

مصوبات درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

9 اسفند 1393

مصوبات درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

مصوبات درس متون اسلامی

9 اسفند 1393

مصوبات درس متون اسلامی

مصوبات درس تاریخ اسلام

9 اسفند 1393

مصوبات درس تاریخ اسلام

مصوبات درس اخلاق اسلامی

9 اسفند 1393

مصوبات درس اخلاق اسلامی

مصوبات درس انقلاب اسلامی

9 اسفند 1393

مصوبات درس انقلاب اسلامی

اولين كارگاه دانش خانواده و جمعيت شناسي

21 اسفند 1392

اولين كارگاه دانش خانواده و جمعيت شناسي

تعداد آیتم ها در هر صفحه