لینک کلاسهای اسکای روم در نیمسال 992
https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/maaref1 نورمحمدی اداوی
https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/maaref2 ادیب سخایی شریفی قدیری ستوده
https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/maaref3 مطهری نیا
https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/maaref4 الهامی
https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/maaref5 وحید سجادی فر رستم پور
https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/maaref5 محلاتی میناوند ابرسجی امامزاده
https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/maaref6 کسایی عبدلی عیسی زاده یاسری
https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/maaref7 متوسل هدایتی قوی
https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/maaref8 هادی احمدی
https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/maaref9 علم الهدی خزعلی
https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/maaref10 قاسم احمدی
2 مهر 1399
کلاسهای آنلاین گروه معارف

کلاسهای آنلاین گروه معارف

در نیمسال اول 99، کلاسهای گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی تهران در سامانه آنلاین اسکای روم ارائه می شود و دانشجویان برای دسترسی به کلاس استاد خود باید از طریق لینک مربوطه وارد شوند.

8 مهر 1399
کتاب انقلاب اسلامی
15 مهر 1398
اندیشه اسلامی دو
15 مهر 1398
اندیشه اسلامی یک
15 مهر 1398
اخلاق اسلامی
15 مهر 1398
متون اسلامی
15 مهر 1398
تاریخ اسلام
13 آذر 1395
فايل کتاب تاریخ تحليلي توصيفي صدر اسلام تاليف آقاي علوي
8 مهر 1399
کتاب انقلاب اسلامی
8 مهر 1399
کتاب انقلاب
آرشیو اخبار و مقالات