معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
13 آذر 1395
فايل کتاب تاریخ تحليلي توصيفي صدر اسلام تاليف آقاي علوي
28 فروردین 1395
نحوه آموزش و ارزشيابي درس متون اسلامي
21 بهمن 1394
نحوه آموزش و ارزشيابي درس فرهنگ و تمدن اسلام
20 بهمن 1394
نحوه آزمون و ارزشيابي درس تاريخ اسلام
20 بهمن 1394
نحوه آموزش و ارزشيابي درس اخلاق اسلامي
11 بهمن 1394
نحوه آموزش و ارزشيابي درس انديشه اسلامي يك
11 بهمن 1394
نحوه آموزش و ارزشيابي درس انديشه اسلامي دو
15 دی 1394
دیدار دانشجویان بین‌الملل با حجت‌الاسلام و المسلمین قرائتی
18 مهر 1394
نشست اساتيد گروه معارف اسلامي
5 خرداد 1394
دومين هم انديشي ملي چشم‌انداز جمعيتي ايران با رويكرد مسائل پزشكي برگزار شد
آرشیو اخبار و مقالات