#
 • آدرس پستی :

  تهران،بلوار كشاورز،بيمارستان امام خميني،مرکز توسعه و پژوهش،دفتر گروه داخلی
 • شماره تماس :

  02166581639
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  imamhospital@tums.ac.ir