گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

23 3 1391

موضوع :بیماری 68 ساله با درد استخوانی و ضایعات لیتیک متعددسخنرانان:1- خانم دکتر نادری (از گروه جنرال)2- خانم دکتر اصفهانیان (از گروه غدد)3- آقای دکتر کریمیان (از گروه جراحی)4- خانم دکتر رحمانی (از گروه رادیولوژی)حضور کلیه دستیاران، کارورزان و کارآموزان در این کراند راند الزامی است.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0