گراند راند گروه داخلی بیمارستان امام خمینی

گراند راند گروه داخلی بیمارستان امام خمینی

20 7 1389

گراند راند گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی این هفته روز چهارشنبه مورخ 21/7/89 ساعت 12 لغایت 13 در تالار شهید بیمارستان امام خمینی می باشد.1- جناب آقای دکتر آملی گروه ریه2- جناب آقای دکتر حریرچی گروه جراحیحضور کلیه دستیاران، کارورزان و دانشجویان در این کنفرانس الزامی است.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0