گراند راند گروه بیماریهای داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

گراند راند گروه بیماریهای داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

31 2 1391

اسامی سخنرانان حاضر در این جلسه:1- خانم دکتر عمرانی پور (جراحی انکولوژی)2- آقای دکتر محمودزاده (جراحی انکولوژی)3- خانم دکتر آرین (رادیولوژی)4- آقای دکتر شاهی (مدیکال انکولوژی)5- آقای دکتر عصمتی (رادیوتراپی انکولوژی)حضور کلیه دستیاران، کارورزان و کارآموزان در این کنفرانس الزامی است.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0