گراند راند گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

گراند راند گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

24 11 1391

گراند راند گروه  داخلی بیمارستان امام خمینی روز چهارشنبه مورخ 25/11/91 ساعت 12 لغایت 13 در تالار شهید بیمارستان امام خمینی برگزار می گردد. موضوع: خانم 81 ساله با تامپوناد قلبی و پان سیتوپنی بحث بالینی: سرکار خانم دکتر صدیقی (خون) بحث پاتولوژی: جناب آقای دکتر توانگر   مسئول برگزاری  : جناب آقای دکتر اسفند بد  


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0